ÁSZF / Cég / Adatkezelés

Általános Szerződési Feltételek
Üzemeltető (Szolgáltató):
Csemege AMPM Kft.
Székhely: 7622 Pécs, Móricz Zs. tér 7.
Adószám: 22663038-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-075716
Email: shop@punnanymassif.hu

A szerződés tárgya:
A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett PUNNANY MASSIF SHOP internetes áruházban található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A PUNNANY MASSIF SHOP a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. 

Vételár, fizetési feltételek:
A weboldalon található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, nem tartalmazza azonban az esetleges szállítási költséget. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra (kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. A termék végleges ára az ár, mely a megrendelés feldolgozását követően, a kiszállításról szóló értesítő levélben megadásra került.

Az ajánlati kötöttség ideje:
A PUNNANY MASSIF SHOP-on megrendelt termékek áráért csak a megrendelés visszaigazolása után (ez a megrendelés véglegesítése után azonnal, automatikusan egy e-mail üzenet formájában történik) vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés feldolgozásáig fenntartjuk.

Termékgarancia:
A megrendelt termékekre a Ptk. 305. § szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa az PUNNANY MASSIF SHOP Ügyfélszolgálatát ('Kontaktok' menüpont). Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint: elsősorban kicseréljük, ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk, vagy a vevő megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szolgáltatót terhelik.

Elállás joga:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek házhoz szállítás esetén a futártól való átvétel napját, bolti átvételnél a pénztárbizonylat kiállításának időpontját értjük. Az elállási határidő a kézhezvételtől számított 14 nap elteltével jár le. Elállás esetén a vásárló az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl. postán, elektronikus úton küldött levél formájában). A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Elállás esetén a vásárló a terméket sértetlen csomagolásban – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban, a Megrendelő nevének feltüntetésével köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaküldeni az PUNNANY MASSIF SHOP címére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő előtt elküldi a terméket. A kifizetett vételárat visszatérítjük az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül, ha vagy amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatja, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módtól függetlenül, kizárolag csak a vevő által megadott bankszámlára utalással tudjuk visszatéíretni a vételárat, ezért kérjük a bankszámla számát minden esetben mellékelni. Szállítási költséget csak a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza, azaz csak ha az adott megrendeléshez tartozó termékek közül valamennyit elállási szándékának egyértelművé tétele mellett küldi vissza a vevő. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli. Kérjük, hogy NE postai csomagként, vagy utánvétes csomagként küldjék el, mert nem áll módunkban elfogadni! Kérjük, hogy a termékeket személyesen, vagy valamely futárszolgálattal juttassák vissza. A megrendelő elállási jogát a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 5. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez. Joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányul, különösen, ha a nemzetgazdaság megkárosítására, személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezetne. (Polgári törvénykönyv 5. §)

Felelősség kizárása:
A Szolgáltató nem felel a vis major-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a
  • az AM:PM MUSIC ONLINE weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
  • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
  • az információtovábbítási késedelemből adódó,
  • vírusok által okozott,
  • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
  • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
A Szolgáltató jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt – ár érvényes és kerül felszámításra.

Adatkezelés:
A PUNNANY MASSIF SHOP oldalon található  webáruház használata során a Csemege AMPM Kft. a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja át harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az vásárló kiszállítást kért a megrendelt termék vonatkozásában. Ez esetben a Csemege AMPM Kft. a szerződéses szállító partnere számára a vásárló által megadott, a kiszállítás teljesítéséhez szükséges adatokat  a rendelkezésre bocsátja. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat  a Csemege AMPM Kft. kizárólag a hatályos törvények által indokolt esetekben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Csemege AMPM Kft.mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a cég bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az shop@punnanymassif.hu e-mail címen.

Szerződéskötés:
A megrendelés ügyfél által történő véglegesítése ráutaló magatartás, mely létrehozza a szerződést.
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés létrejöttéhez nem kötelező az ügyfeleknek regisztrálni, azaz megadott adataik alapesetben egyszeri alkalommal, kizárólag csak az általuk kezdeményezett rendeléssel kapcsolatos ügyintézés során kerülnek felhasználásra

Érvényesség:
A jelen üzletszabályzatban foglaltak – így a megrendelésre vonatkozó feltételek is –, továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a PUNNANY MASSIF SHOP-on keresztül történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja PUNNANY MASSIF SHOP oldal üzemeltetőjének, azaz a Csemege AMPM Kft.-nek. fenti általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.